Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Dương Hồng Quyên

8 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Dương Hồng Quyên
Đề tài: Nghiên cứu ổn định phân tán và tính chất lưu biến của chất lỏng từ Coban ferit.
Ngành: Kỹ thuật hóa học.
Mã số: 9520301.
ính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn