Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Huấn

14 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Phạm Văn Huấn
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất quang và quang xúc tác của vật liệu trên cơ sở hạt nano ZrO2
Ngành: Khoa học vật liệu.
Mã số: 9440122
Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn