Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện - NCS Nguyễn Thị Điệp

Ngày đăng: 19/11/2020
Tên luận án: Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện
Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa         Mã số: 9250216
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Điệp
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Trọng Minh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đề xuất cấu trúc đường truyền kiểu mô đun, thiết kế bộ ghép từ giảm đập mạch công suất và thiết kết mạch bù LCC tối đa hiệu suất truyền.
  2. Đề xuất phương pháp điều khiển bám cộng hưởng và bám tải tối ưu nâng cao hiệu suất.
  3. Đề xuất phương pháp điều khiển công suất đầu ra theo yêu cầu của các loại xe điện khác nhau.
  4. Xây dựng hệ thống thực nghiệm kiểm chứng các kết quả tính toán, thiết kế.
 Nguyễn Thị Điệp.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn