Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thực hiện xã hội hóa đầu tư trong ngành công nghiệp than thuộc tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam - NCS Nguyễn Ngọc Lân

Ngày đăng: 17/11/2020
Tên luận án: Nghiên cứu thực hiện xã hội hóa đầu tư trong ngành công nghiệp than thuộc tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam
Ngành: Quản lý công nghiệp                                                      Mã số: 9510601
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Lân
Người hướng dẫn khoa học:      PGS.TS. Phạm Thị Thu Hà
                                                    PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Luận án đã đề xuất phương pháp đánh giá xác định dự án XHH đầu tư cho ngành than thuộc TKV trên cơ sở mô hình VfM, mô hình xác định dự án XHH đầu tư áp dụng cho TKV đã được kiểm chứng với một dự án XHH điển hình của TKV.
  2. Luận án đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn dự án XHH cho ngành than thuộc TKV với 60 tiêu chí thuộc 05 nhóm gồm: Động lực thúc đẩy (13 tiêu chí); Tính khả thi dự án (20 tiêu chí); Khung pháp lý và điều chỉnh (5 tiêu chí); Năng lực của TKV và tư nhân (6 tiêu chí); Tính đặc thù dự án (16 tiêu chí). Bộ các tiêu chí này là căn cứ quan trọng đầu tiên đánh giá xem một dự án khi tiến hành XHH có khả thi hay không và có đáp ứng được các yêu cầu mang tính chất đặc thù trong ngành than hay không.
  3. Luận án đã tiến hành kiểm chứng mô hình nghiên cứu gồm bộ các tiêu chí đánh giá lựa chọn dự án ở giai đoạn thứ nhất để xác định mức độ phù hợp và khả năng đảm bảo các yếu tố đặc thù trong ngành than. Sau đó các chỉ số hiệu quả tài chính như cách đánh giá một dự án đầu tư sẽ được tính toán để xác định mức độ hiệu quả về mặt kinh tế của dự án đó.
Nguyễn Ngọc Lân.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn