Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đáp ứng quá độ của hệ thống nối đất đối với dòng điện sét trên đường dây truyền tải Việt Nam - NCS Nguyễn Xuân Phúc

Ngày đăng: 16/11/2020
Tên luận án: Nghiên cứu đáp ứng quá độ của hệ thống nối đất đối với dòng điện sét trên đường dây truyền tải Việt Nam
Ngành: Kỹ thuật điện               Mã số: 9520201
Nghiên cứu sinh:                                   Nguyễn Xuân Phúc
Người hướng dẫn khoa học:
                                                   1. TS. Phạm Hồng Thịnh
                                                   2. PGS. TS. Trần Văn Tớp
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Phân tích đáp ứng quá độ trong miền tần số của các hệ thống nối đất đang được sử dụng trên đường dây truyền tải Việt Nam để xác định ảnh hưởng của từng tham số như hình dạng, kích thước, tính chất điện môi của đất đến tổng trở của hệ thống nối đất ở các tần số khác nhau.
  2. Xác định mối liên hệ giữa đáp ứng quá độ trong miền thời gian và hình dạng nối đất của đường dây truyền để từ đó xây dựng cơ sở khoa học cho các biện pháp thiết kế và cải thiện hệ thống nối đất chống sét. Kết quả này cho phép xác định các tham số của một hệ thống nối đất chống sét hiệu quả cho đường dây truyên tải như chiều dài hiệu dụng, khoảng cách điện cực, số lượng điện cực đối với mỗi dải điện trở suất của đất.
  3. Ảnh hưởng của cấu trúc điện cực đến hiện tượng ion hóa trong đất được nghiên cứu chi tiết nhằm làm rõ ảnh hưởng của hiện tượng ion hóa đến tổng trở xung của các hệ thống nối đất. Kết quả tính toán phân bố mật độ dòng điện sét tản ra đất dọc theo chiều dài điện cực khi có ion hóa trong đất cho phép xác định những cấu trúc điện cực phù hợp trong vùng đất có điện trở suất cao, nơi mà hiện tượng ion hóa dễ dàng xảy ra.
  4. Nghiên cứu mô hình đầy đủ gồm cột điện và hệ thống nối đất để đánh giá ảnh hưởng qua lại giữa quá trình truyền sóng trên cột và hệ thống nối đất. Ảnh hưởng của hình dạng cột, dạng điện cực nối đất và dạng dòng điện sét đến điện áp trên đỉnh cột và trên hệ thống nối đất được nghiên cứu chi tiết. Sự khác biệt về tổng trở sóng giữa cột và tổng trở xung của hệ thống nối đất là nguyên nhân căn bản gây ra sự gia tăng về điện áp trên đỉnh cột cũng như trên hệ thống nối đất.
            Nguyễn Xuân Phúc .rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn