Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH

14 giờ 30 ngày 2 tháng 12 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH
Đề tài: Các thuật toán xấp xỉ tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến không dây - Approximate algorithms for solving the minimal exposure path problems in wireless sensor networks
Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 9480101

Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn