Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh TRỊNH BẢO NGỌC

14 giờ 30 ngày 1 tháng 12 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  TRỊNH BẢO NGỌC
Đề tài: Áp dụng lý thuyết trò chơi và cân bằng Nash xây dựng phương pháp mô hình hóa xung đột trong quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin và thử nghiệm trong một số bài toán điển hình
Ngành: Kỹ thuật phần mềm
Mã số: 9480103
Kính mời các đ/c quan tâm đến dự
 
Nội dung chi tiết luận án

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn