Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia vi nhũ thế hệ mới chế tạo tại Việt Nam tới tính năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải và tương thích vật liệu động cơ diesel - NCS Nguyễn Hữu Tuấn

Ngày đăng: 11/11/2020
Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia vi nhũ thế hệ mới chế tạo tại Việt Nam tới tính năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải và tương thích vật liệu động cơ diesel
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực                     Mã số: 9520116
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Tuấn
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Luận án đã lựa chọn tỷ lệ thành phần phụ gia vi nhũ thế hệ mới và tỷ lệ pha phụ gia với nhiên liệu diesel hợp lý, đồng thời thực hiện đánh giá khả năng tương thích vật liệu với một số chi tiết chính trong hệ thống nhiên liệu động cơ diesel.
2. Luận án đã xây dựng được mô hình và thực hiện tính toán mô phỏng động cơ diesel D4BB sử dụng nhiên liệu pha phụ gia vi nhũ thế hệ mới với các tỷ lệ khác nhau bằng phần mềm AVL – Boost. Mô hình được hiệu chỉnh bằng thực nghiệm đảm bảo độ tin cậy phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu.
3. Luận án đã đánh giá ảnh hưởng của nhiên liệu DO và B5 pha phụ gia vi nhũ thế hệ mới trên động cơ diesel.
4. Kết quả của luận án là cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu và ứng dụng phụ gia công nghệ nano nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải trên các động cơ đang lưu hành. Ngoài ra, luận án cũng đóng góp thêm vào các kết quả nghiên cứu và sử dụng biodiesel B5 ở Việt Nam.
 
Nguyễn Hữu Tuấn.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn