Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tách MgO từ quặng apatit loại 2 Lào Cai theo phương pháp hoá học và ứng dụng - NCS Vũ Quang Dương

Ngày đăng: 11/11/2020
Tên luận án: Nghiên cứu tách MgO từ quặng apatit loại 2 Lào Cai theo phương pháp hoá học và ứng dụng.
Ngành: Kỹ thuật hóa học   Mã số: 9520301
Nghiên cứu sinh: Vũ Quang Dương
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Xuân Thành
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.      MgO trong quặng apatit loại 2 được hòa tách bằng dung dịch gồm H3PO4 và Mg(H2PO4)2 có nồng độ MgO và  P2O5 tương ứng là 3% và 30% ở 80oC trong thời gian 30 phút với tỉ lệ lỏng/rắn 4/1. Tinh quặng thu được có hàm lượng MgO từ 0,9 – 1,2%, P2O5 33-35% đạt chất lượng làm nguyên liệu cho sản xuất axit phosphoric trong sản xuất phân bón DAP.
2.      Đã nghiên cứu điều chế axit phosphoric theo phương pháp dihydrat từ tinh quặng thu được với các thông số kỹ thuật sau: nồng độ axit H3PO4 tuần hoàn 16,5% P2O5; lượng axit sunfuric 92,8% sử dụng vừa đủ so với lí thuyết; nhiệt độ phản ứng 80oC; thời gian phản ứng 4,5h; tỷ lệ lỏng/rắn 3,0/1. Axit H3PO4 thu được sau khi cô đặc có thành phần P2O5 > 50%; cặn không tan ≤ 5,22% đạt chất lượng sản xuất DAP.
3.      Đã nghiên cứu điều chế axit phosphoric từ tinh quặng apatit loại 2 thu được theo phương pháp hemihydrat với các thông số kỹ thuật sau: tỷ lệ lỏng/rắn 5,5/1; lượng axit sunfuric nồng độ 98% sử dụng so với tỷ lệ lí thuyết là 106%; thời gian phản ứng trong axit phosphoric 60 phút; thời gian phản ứng trong axit sunfuric 60 phút; nhiệt độ phản ứng 95oC. Axit H3PO4 thu được sau khi cô đặc có hàm lượng P2O5 50,23%; cặn không tan 0,65% đạt chất lượng sản xuất phân bón DAP.
4.      Đã nghiên cứu hòa tách chọn lọc MgO từ quặng apatit loại 2 bằng dung dịch H2SO4 ở pH 4-5 với  tỷ lệ lỏng/rắn 10/1 ở 80oC trong thời gian 70 phút. Tinh quặng apatit loại 2 thu được có thành phần P2O5 20,1%, MgO 3,0% được ứng dụng trong điều chế DCP.
5.      Đã tách được MgO trong quặng apatit loại 2 khi phân hủy quặng bằng axit HCl và ứng dụng điều chế DCP, CaCO3, MgO.
6.      Từ quá trình chế biến quặng apatit loại 2 đã điều chế được các sản phẩm sau:
-          Phân bón canxi magie phosphat có hàm lượng P2O5 tổng 41,7%, P2O5  hữu hiệu 41,20%, MgO 13,5% và CaO 16,3%;
-          Dicanxi phosphat CaHPO4.2H2O có hàm lượng P2O5 38,2-38,4%; CaO 29,2-29,4%, có độ tinh khiết cao phù hợp làm phụ gia cho thức ăn chăn nuôi.
-          Bã phosphogip thu được từ quá trình phân hủy tinh quặng bằng H2SO4 có hàm lượng CaSO4.2H2O cao, hàm lượng P2O5 tự do và P2O5 tổng thấp hoàn toàn phù hợp để làm phụ gia cho xi măng;
-          MgO có hàm lượng cao 98,1 - 98,8% đạt tiêu chuẩn làm vữa, gạch chịu lửa.
7.      Đã đưa ra sơ đồ tách MgO từ quặng apatit loại 2 và chế biến quặng apatit loại 2 bằng hỗn hợp axit H3PO4 và Mg(H2PO4)2, axit H2SO4, axit HCl.
                     
Vũ Quang Dương.rar  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn