Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh VƯƠNG GIA HẢI

8 giờ 30 ngày 2 tháng 12 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  VƯƠNG GIA HẢI
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của gia nhiệt trong quá trình uốn thép tấm để chế tạo một số chi tiết tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật cơ khí
Mã số:9520103
Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung luận án tiến sĩ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn