Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

Quy định về mức học phí đào tạo đại học chính quy - sau đại học năm học 2020-2021


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng khung học phí đào tạo đại học chính quy và đào tạo sau đại học cho năm học năm học 2020-2021 và lộ trình tăng học phí giai đoạn 2020-2025, căn cứ vào chính sách học phí được quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. Một số điểm quan trọng về mức học phí dự kiến đã công bố như sau:

 

- Quy định về mức học phí năm học 2020-2021 đối với Khóa K61 trở về trước xem tại đây

- Quy định về mức học phí năm học 2020-2021 đối với Khóa K62 xem tại đây

- Quy định về mức học phí năm học 2020-2021 đối với Khóa K63 xem tại đây

- Quy định về mức học phí năm học 2020-2021 đối với Khóa K64 - K65 xem tại đây
- Quy định về mức học phí năm học 2020-2021 đối với chương trình đào tạo quốc tế (SIE) xem tại đây
- Quy định về mức học phí năm học 2020-2021 đối với đào tạo Thạc sĩ - Tiến Sĩ xem tại đây

(Mức học phí khóa mới K65 áp dụng bẳng mức học phí Khóa K64)

- Phụ lục cách quy đổi tín chỉ học phí (TCHPT) tại đây

- Học phí được tính theo số tín chỉ học phí (TCHP) của các học phần được sinh viên đăng ký học ở mỗi học kỳ. Theo kế hoạch học tập chuẩn, một năm học tương đương với khoảng 48-52 TCHP đối với các chương trình đào tạo về kỹ thuật-công nghệ, khoảng 40-45 TCHP đối với các ngành kinh tế -quản lý và ngôn ngữ Anh.

 

Kể từ kỳ 2020.1 Sinh viên nộp học phí bằng phương thức thanh toán điện tử ViettelPay.

Hướng dẫn sử dụng thanh toán điện tử ViettelPay xem tại đây

 

- Lộ trình tăng học phí từ 2020 đến 2025: mức tăng trung bình khoảng 8%/năm học và không vượt quá mức 10%/năm học đối với từng chương trình đang triển khai đào tạo để phù hợp lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo vào học phí đến năm 2025.

Bên cạnh đó, Nhà trường cam kết thực hiện chính sách học bổng khuyến khích học tập theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ (chi 8% kinh phí học phí) và hỗ trợ sinh viên NCKH (3% kinh phí học phí), đồng thời thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với các sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

 

Nhà trường tiếp tục tìm mọi giải pháp để sử dụng nguồn kinh phí học phí nhằm cải thiện các điều kiện học tập cho người học một cách có hiệu quả nhất. Phần kinh phí có được do tăng học phí hàng năm sẽ được sử dụng để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phòng học và các cơ sở thí nghiệm phục vụ đào tạo.

 

- Đa số các chương trình đào tạo được điểu chỉnh mức tăng nhẹ từ 4% cho đến cận 10% so với năm học liền trước. Riêng một số chương trình đã được hưởng mức học phí thấp (so với mặt bằng chung của Trường) trong một vài năm học trước thì điều chỉnh tăng đến cận 12%. Mức tăng học phí của năm học 2020-2021 so với năm học liền trước đã được cân nhắc cho phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội trong tình hình dịch Covid-19, do đó trong năm học 2020-2021 Nhà trường chưa tính đầy đủ chi phí đào tạo vào học phí để giảm khó khăn cho sinh viên và gia đình.
.