Hướng dẫn đăng ký lớp cho sinh viên hệ đào tạo quốc tế SIE

Hướng dẫn đăng ký lớp học cho sinh viên hệ đào tạo quôc tế SIE

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn