Mẫu Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp

Từ kỳ 20191 đồ án/ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo mẫu như sau:
Chú ý: 
Mẫu đồ án/khóa luận tốt nghiệp áp dụng từ kỳ 2019.1
Phiên bản 1.1: cập nhật thêm hướng dẫn cài đặt căn lề khi in 2 mặt; điều chỉnh cấu trúc trang bìa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn