Hướng dẫn thủ tục xin nhận bằng hoặc xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất


THÔNG BÁO
( Hướng dẫn thủ tục xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học 
        Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất  )
 
 
 
1-    Đối với sinh viên khoá cũ khi về trường xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học yêu cầu phải có các loại giấy tờ sau:
-         Giấy giới thiệu của cơ quan về trường xin nhận bằng ( Nếu không đi làm phải xin giấy giới thiệu của địa phương nơi đang cư trú).
-         Trình chứng minh nhân dân.
-         Đối với sinh viên từ khoá 45 trở về trước phải trình chứng chỉ quân sự , thể dục.
Lịch phát bằng cho sinh viên  khoá cũ: Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

2 - Điều kiện để cấp giấy chứng nhận ( thay Bằng đại học bị mất)
-    Phải có giấy tường trình về việc mất trộm có xác nhận của công an.
-   Trình chứng minh nhân dân (Thẻ Căn cước công dân)
Thời gian nhân giấy chứng nhận: sau khi nộp giấy tờ 3 ngày.
 

PHÒNG ĐÀO TẠO