Quy định chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

QUY ĐỊNH
Chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đào tạo đặc biệt, chất lượng cao
Căn cứ theo Quyết định số 38/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
 

Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng cho sinh viên của các chương trình: Đào tạo tài năng (ĐTTN), Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (KSCLC), Tiên tiến, Công nghệ thông tin Việt-Nhật (CNTT Việt-Nhật) và Công nghệ thông tin ICT (ICT) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với chương trình KSCLC
1. Chương trình KSCLC yêu cầu chuẩn tiếng Anh đầu ra và chuẩn tiếng Pháp đầu ra. Chuẩn Tiếng Anh đầu ra được quy định theo điểm thi dạng thức TOEIC với mức TOEIC 600. Chuẩn tiếng Pháp đầu ra là DELF B1 theo kết quả của kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Pháp DELF (diplôme d'études en langue française).
2. Sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo KSCLC nhưng không đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định tại khoản 1 của điều này thì có thể đề nghị Hiệu trưởng xem xét việc cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cùng ngành. 

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với ĐTTN, Tiên tiến và ICT
Các chương trình Đào tạo tài năng, Tiên tiến và Công nghệ thông tin ICT yêu cầu Chuẩn tiếng Anh đầu ra được quy định theo điểm thi dạng thức TOEIC như sau:
- Chương trình Đào tạo tài năng: TOEIC 600.
- Chương trình Tiên tiến, Công nghệ thông tin ICT: TOEIC 650.

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với chương trình CNTT Việt-Nhật 
Chương trình Công nghệ thông tin Việt-Nhật yêu cầu Chuẩn tiếng Nhật đầu ra trình độ N3, căn cứ theo kết quả của kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) hoặc chứng chỉ tiếng Nhật tương đương.

Công nhận tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ
1. Công nhận kết quả thi trong kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương để xác định việc đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra của sinh viên. Sinh viên được tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường nhiều lần và được công nhận điểm thi cao nhất trong các lần thi. Kết quả thi có giá trị trong thời gian 02 năm kể từ ngày thi.
2. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được sử dụng để xác định việc đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra nếu được cấp bởi một trong các trung tâm đại diện cho các tổ chức: ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh) và IDP (Úc). Các trường hợp khác do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường thẩm định và đề xuất để Hiệu trưởng quyết định.
3. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đại học và đạt mức điểm quy đổi theo bảng dưới đây được xét công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra.

TOEIC APTIS TOEFL iBT IELTS Cambridge Tests
600 B2 65 5.0 First FCE
650 5.5
 
 4. Chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế được coi là hợp lệ nếu được cấp bởi các trung tâm đại diện cho Bộ Giáo dục Pháp hoặc Bộ Đại học và Nghiên cứu Pháp. Các trường hợp khác do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường thẩm định, đề xuất để Hiệu trưởng quyết định.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn