Quy định về chuẩn tiếng anh theo trình độ và chuẩn tiếng anh đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy chuẩn khóa K63, K64

QUY ĐỊNH
Về chuẩn tiếng Anh theo trình độ và chuẩn tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy chuẩn Khóa 63, Khóa 64
Căn cứ theo Quyết định số   178D /QĐ-ĐHBK-ĐT ngày  03  tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 

Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về chuẩn tiếng Anh theo trình độ và chuẩn tiếng Anh đầu ra (gọi tắt là chuẩn tiếng Anh); phương thức thi, đánh giá và công nhận trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 63 và Khóa 64 (sau đây gọi tắt là sinh viên) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường).
2. Quy định này không áp dụng cho sinh viên thuộc ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên thuộc chương trình ELITECH (có quy định riêng) và sinh viên có quốc tịch nước ngoài của Trường.
Học phần tiếng Anh cơ bản và Chứng chỉ tiếng Anh nội bộ
1. Trường phân loại trình độ Tiếng Anh của sinh viên căn cứ trên kết quả thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm hàng năm để tổ chức các lớp phần tiếng Anh cơ bản. Các sinh viên đạt yêu cầu về điểm thi hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được miễn học và được công nhận đã hoàn thành 2 học phần tiếng Anh cơ bản. Số còn lại phải học một học phần tiếng Anh cơ bản (FL1101) hoặc học cả 2 học phần tiếng Anh cơ bản (FL1100, FL1101).
2. Điểm thi kết thúc các học phần tiếng Anh cơ bản là điểm điều kiện để công nhận sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Anh cơ bản. Điểm thi kết thúc các học phần tiếng Anh cơ bản không tính vào điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình tích lũy và điểm trung bình tốt nghiệp. Sinh viên chưa hoàn thành chương trình tiếng Anh cơ bản không được phép đăng ký tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường. Sinh viên không hoàn thành học phần nào thì phải đăng ký học lại học phần đó.
3. Sinh viên được tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường nhiều lần và được công nhận điểm thi cao nhất trong các lần thi. Kết quả thi có giá trị trong thời gian 2 năm kể từ ngày thi. Sinh viên đạt điểm TOEIC 500 trở lên được cấp Chứng nhận tiếng Anh nội bộ của Trường. Chứng chỉ này có giá trị trong 2 năm kể từ ngày cấp.
Chuẩn tiếng Anh
1. Căn cứ vào kết quả thi trong kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường để xác định việc đạt chuẩn tiếng Anh của sinh viên theo quy định như sau:
 

Trình độ theo số tín chỉ tích lũy Điểm TOEIC tối thiểu
0-63 TC Hoàn thành 2 học phần tiếng Anh
cơ bản (FL1100, FL1101)
Từ 64 TC 350
Từ 96 TC 450
Trước khi nhận đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp 500
Chuẩn tiếng Anh đầu ra 500
 
2. Sinh viên không đạt chuẩn tiếng Anh theo trình độ sẽ bị hạn chế khối lượng học tập chuyên môn theo Quy chế đào tạo chính quy (chỉ được đăng ký học tập tối đa 14 TC cho một học kỳ chính); sinh viên phải đạt điểm TOEIC 500 mới được giao đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp.
Công nhận tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ
1. Chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng để xác định việc đạt chuẩn tiếng Anh nếu được cấp bởi một trong các trung tâm đại diện cho các tổ chức: ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh) và IDP (Úc). Các trường hợp khác do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường thẩm định và đề xuất để Hiệu trưởng quyết định.
2. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký xét công nhận tốt nghiệp và đạt mức điểm quy đổi theo quy định dưới đây được xét công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra.

TOEIC APTIS TOEFL iBT IELTS Cambridge Tests
500 B1 55 4.5 70-89 PET
45-59 FCE
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn