Triển khai chức năng "Tra cứ điểm kỳ mới nhất" để phục vụ công tác phúc tra

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG “TRA CỨU ĐIỂM KỲ MỚI NHẤT”

Chức năng: Tra cứu điểm môn học để phục vụ phúc tra điểm kỳ hiện tại
Sinh viên đăng nhập trang https://ctt-daotao.hust.edu.vn/ --> Kết quả học tập --> Kiểm tra nhập điểm kỳ mới nhất
Nếu có thắc mắc về điểm số trong thời gian Phúc tra (do Viện giảng dạy quy định) sinh viên thực hiện quy trình thắc mắc phúc tra điểm theo yêu cầu của Viện.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn