THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ LÊN LỚP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ LÊN LỚP

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo về việc thay đổi khung giờ lên lớp từ kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau (theo Quyết định số 80/QĐ-ĐHBK-ĐT):

KÍP SÁNG:

§  Tiết 1: 6h45 – 7h30

§  Tiết 2: 7h30 – 8h15

Nghỉ 10 phút giữa tiết 2 và tiết 3

§  Tiết 3: 8h25 – 9h10

Nghỉ 10 phút giữa tiết 3 và tiết 4

§  Tiết 4: 9h20 – 10h05

Nghỉ 10 phút giữa tiết 4 và tiết 5

§  Tiết 5: 10h15 – 11h00

§  Tiết 6: 11h00 – 11h45

KÍP CHIỀU:

§  Tiết 7: 12h30 – 13h15

§  Tiết 8: 13h15 – 14h00

Nghỉ 10 phút giữa tiết 8 và tiết 9

§  Tiết 9: 14h10 – 14h55

Nghỉ 10 phút giữa tiết 9 và tiết 10

§  Tiết 10: 15h05 – 15h50

Nghỉ 10 phút giữa tiết 10 và tiết 11

§  Tiết 11: 16h00 – 16h45

§  Tiết 12: 16h45 – 17h30

KÍP TỐI:

§  Tiết 13: 17h45 – 18h30

§  Tiết 14: 18h30 – 19h15

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn