THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LẠI THẺ ATM MIỄN PHÍ

Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng CTCT&CTSV tiến hành làm lại thẻ ATM miễn phí cho sinh viên bị mất thẻ. Đề nghị sinh viên phô tô CMND  (hoặc thẻ căn cước công dân) nộp lại cho Phòng CTC&CTSV.

  • Thời gian: Buổi sáng các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hạn cuối vào ngày 07/10/2016
  • Địa điểm: Bàn số 6 - Phòng 104 nhà C1.

Trường hợp sinh viên không nộp CMND trong thời gian trên, đề nghị sinh viên tự ra Ngân hàng làm thẻ phải chịu mất phí.