THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP SAI SÓT KHI NỘP HỌC PHÍ NHẬP HỌC K61

Để giải quyết các trường hợp Sinh viên khóa 61 khi đến Ngân hàng nộp phí nhập học có sai sót (nộp sai số tiền hoặc kê khai thông tin không đúng, không đầy đủ), Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên đề nghị các trường hợp có sai sót như trên Phô tô Giấy nộp tiền phí nhập học đầu năm và nộp lại cho Phòng CTCT&CTSV, để Phòng xác nhận thông tin với Ngân hàng.

  • Thời gian: Buổi sáng các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hạn cuối vào ngày 14/10/2016
  • Địa điểm: Bàn 6 - Phòng 104 nhà C1.

Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ không giải quyết, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về sự sai sót của mình.