Thông báo thay đổi lịch điều chỉnh đăng ký 20162 các khóa từ K60 trở về trước

Phòng Đào tạo đại học thông báo
Hiện tại là thời điểm đăng ký điều chỉnh của K60 nhưng do số lượng sinh viên K60 vào điều chỉnh đăng ký rất ít nên phòng Đào tạo đại học quyết định mở điều chỉnh thêm cho sinh viên các khóa K59 trở về trước. 
Thời gian: từ 10h00 ngày 06/01/2017 đến 16h00 ngày 13/01/2017.
Chú ý: đến 17h00 ngày 10/01/2017 sẽ đưa danh sách lớp dự kiến hủy để sinh viên vào điều chỉnh. 
Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn