Thông báo về việc chuyển tiền học bổng tài trợ Lotte và học bổng Vietinbank

Ngày 16/12/2016 nhà trường đã chuyển tiền học bổng Lotte và học bổng Vietinbank vào tài khoản ATM - ngân hàng Vietinbank của sinh viên. 
 
Nhà trường yêu cầu những sinh viên có tên trong Danh sách nhận học bổng Lotte và Danh sách nhận học bổng Vietinbank lên Phòng 103 - C1 (Bàn 3) để ký xác nhận đã nhận được tiền Học bổng. Hạn cuối cùng ngày 22/12/2016.