THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K61 MIỄN LÀM THẺ BHYT THEO DIỆN HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên K61 đã nộp bản Photo thẻ BHYT năm 2016 theo diện hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan quân đội và công an...... Những sinh viên này sẽ được miễn làm thẻ BHYT theo diện học sinh, sinh viên tại trường. (File đính kèm).
Danh sách gồm 391 sinh viên. Trong đó có:
+ 379 sinh viên được miễn 15 tháng tiền BHYT.
+ 12 sinh viên chỉ được miễn 3 tháng tiền BHYT, số tiền BHYT của 12 tháng còn lại sẽ được nhà trường giữ lại để làm thẻ BHYT cho sinh viên vào đợt 2 (giá trị thẻ từ 01/01/2017 đến 31/12/2017).
 
Nhà trường yêu cầu 379 sinh viên được miễn 15 tháng tiền BHYT sẽ phải nộp bản Photo thẻ BHYT năm 2017  theo diện hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan quân đội và công an......  cho nhà trường vào đầu năm 2017 (ngay sau khi sinh viên được cấp thẻ BHYT năm 2017 tại địa phương). 
 
Tiền BHYT sinh viên đã nộp vào tài khoản nhà trường cùng với kinh phí nhập học đầu năm sẽ được nhà trường chuyển trả vào tài khoản ATM ngân hàng Vietinbank của sinh viên sau khi sinh viên nộp đầy đủ bản photo thẻ BHYT năm 2017 cho nhà trường.