Thông báo dự kiến học bổng KKHT kỳ 20152

Thông báo dự kiến học bổng KKHT kỳ 20152

Thời hạn thắc mắc về học bổng từ: 26/10/2016 đến 16h30 ngày 03/11/2016

Địa điểm nộp đơn tại phòng C1-201.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn